Osaava isännöitsijä on osakkaiden omaisuudenhoitaja

Osaava isännöitsijä on osakkaiden omaisuudenhoitaja

Monella taloyhtiöllä on edessään mittavia korjausinvestoin­teja, joilla pidennetään kiinteistön elinkaarta ja vahvistetaan samalla sen arvoa.

Taloyhtiöiden hallituksilla ja isän­nöitsijöillä on kuitenkin vain harvoin riittävästi talotekniikan ja kiinteistö­alan tuntemusta, joilla kalliit projektit saataisiin vietyä suunnitelmallisesti ja onnistuneesti läpi. Puolueettoman asiantuntijan näkemyksiä ja vaihto­ehtoja parhaasta toteutustavasta on niitäkin työlästä löytää.

Niinpä hankintahetkellä hyvältä ja oikealta tuntunut päätös saat­taa pahimmillaan osoittautua jo muutaman vuoden päästä kalliiksi virheliikkeeksi sekä taloyhtiölle että sen osakkaille.

Edellä kuvatut tilanteet ovat tulleet tutuksi myös Granlund Isännöinti oy:n toimitusjohtajalle Tero Heikkilälle. Ne ovat myös yksi keskeinen syy, mik­si yli tuhat kiinteistö- ja rakennusalan osaajaa eri puolella Suomea työl­listävä asiantuntijatalo päätti viime keväänä laajentaa toimintaansa isännöintipalveluihin.

Granlund on 60-vuotias kiinteis­tö- ja rakennusalan konserni, jonka repertuaariin kuuluvat mm. talotekni­nen suunnittelu, energia- ja kiinteis­töalan konsultointi, rakennuttaminen ja valvonta sekä kiinteistöjohtamisen ohjelmistot.

”Tähän kokonaisuuteen isännöinti sopii luontevasti. Pystymme tarjoa-maan taloyhtiölle kiinteistöalan laajaa asiantuntemusta, hankimme työlle parhaat tekijät ja valvomme, että kaikki tehdään kuten on sovittu”, Heikkilä tiivistää.

Oikea järjestys energiainvestointeihin

Alalta pitkän kokemuksen omaava Heikkilä painottaa kiinteistön arvoon pohjautuvan pitkäjänteisen ja koko­naisvaltaisen isännöinnin ja kiinteis­tönhuollon tärkeyttä.

”Käytännössä isännöitsijä on taloyhtiön ja sen osakkaiden omai­suudenhoitaja, jonka on aina katsot­tava eteenpäin. Hänen on mietittävä yhdessä hallituksen kanssa, kuinka kiinteistön arvo säilyy ja kehittyy mah­dollisimman vakaasti”, aiemmalla työurallaan muun muassa Isännöinti­liittoa luotsannut Heikkilä kuvailee.

Esimerkiksi kelpaavat energiate­hokkuusinvestoinnit. Tälläkin hetkellä monessa taloyhtiössä pohditaan linja­saneerausten lisäksi esimerkiksi ikku­noiden uusimista, lämpöpumppujen hankintaa, yläpohjan eristämistä tai julkisivun ja ulkovaipan korjaamista.

Granlundin taloyhtiöiden energia­palveluista vastaava ryhmäpäällikön Timo-Mikael Sivulan mukaan isot ja kalliit investoinnit voivat kuitenkin va­lua hukkaan jo suunnitteluvaiheessa, mikäli niissä ei hallita kokonaisuuksia.

”Taloyhtiö voi esimerkiksi hankkia ensin lämpöpumput ja innostua seu­raavina vuosina vaihtamaan tiiviimmät ikkunat sekä parantamaan lämmön-eristystä. Mikäli investoinnit olisi tehty päinvastaisessa järjestyksessä, taloyh­tiö olisi pärjännyt pienempitehoisilla, vähemmän sähköä kuluttavilla ja myös edullisemmilla ilmalämpöpumpuilla. Säästyneillä euroilla olisi voitu rahoit­taa muita investointeja”, Sivula toteaa.

Juttu julkaistiin ensimmäistä kertaa HS:n ja Rakennuslehden Taloyhtiöextra-liitteessä 31.10.2020.