Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Huoltoyhtiö/talonmies

 • huoneistoa ja kiinteistöä koskevat vika- ja vahinkoilmoitukset
 • talonkirjan ote
 • nimenvaihdos oveen ja porraskäytävän ilmoitustaululle
 • muuttoilmoitukset
 • autopaikan lämpötolpan avaimet

Isännöitsijätoimisto

 • taloyhtiötä koskevat hallinnolliset kysymykset ja suunnitelmien tiedustelut
 • vastike- ja laskutusasiat, sopimukset
 • vesimaksun ja asukaslukumäärän muutokset
 • lainaosuusasiat
 • avaintilaukset
 • isännöitsijäntodistukset ja muut todistukset
 • muuttoilmoitukset
 • mahdolliset melu- tai järjestyshäiriöt ilmoitetaan kirjallisesti. Vakavissa tapauksissa soita suoraan poliisille.

Autopaikka- ja saunavuorovarausten osalta käytäntö vaihtelee taloyhtiöittäin. Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

Jokaisella taloyhtiöllä on oma henkilöisännöitsijä. Taloyhtiönne henkilöisännöitsijällä voi olla päivittäin runsaasti kokouksia, joiden aikana puhelimeen ei pysty vastaamaan. Jos asia ei ole kiireellinen, kannattaa isännöitsijää lähestyä sähköpostitse. Asiakaspalvelumme osaa myös auttaa useimmissa kysymyksissä.

Sekä isännöitsijäntodistuksen että lainaosuuslaskelman voi tilata asiakaspalvelustamme. Tilaukset pyydetään tekemään ensisijaisesti asiakirjatilaus-lomakkeella. Kiinteistönvälittäjiä pyydämme toimittamaan toimeksiantosopimuksen tilauksen yhteydessä.

Isännöitsijäntodistus ja lainaosuuslaskelma ovat maksullisia.

Huoneistokohtaisen lainaosuuden voi maksaa pois erikseen sovittavana ajankohtana, yleensä kaksi kertaa vuodessa. Yhtiöjärjestys määrää lainaosuuden maksumahdollisuuden. Mikäli haluat tietää, että rahastoiko taloyhtiö maksetut vastikkeet tai maksamasi lainaosuuden, ota yhteyttä isännöitsijätoimiston asiakaspalveluun, joka välittää kysymyksen taloyhtiösi asioita hoitavalle kirjanpitäjälle. Tieto löytyy myös kyseisen vuoden tilinpäätöksestä.

Lisäavaimia voit tilata isännöitsijätoimiston asiakaspalvelusta. Muistathan, että avaimia voi tilata vain osakkeenomistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Lisäksi tarvitsemme tilauksen kirjallisesti, esimerkiksi avaintilauslomakkeen kautta tai sähköpostitse.

Postiin/Digi- ja väestötietovirastoon (ent. maistraatti) tehty muuttoilmoitus ei päivity automaattisesti taloyhtiön tietoihin, vaan osakkaan tulee ilmoittaa isännöitsijätoimistoon uusi postitusosoite sen vaihtuessa.

Jos yhtiössä peritään henkilölukumäärään perustuvaa vesimaksua, on osakkeenomistajan velvollisuus ilmoittaa isännöitsijätoimistoon huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä ja siinä tapahtuvat muutokset. Huoneiston henkilölukumääriä verrataan myös vuosittain väestörekisterin asukastietoihin.

Huoltoyhtiö/talonmies vaihtaa nimen oveen ja ilmoitustaululle, kun teet muuttoilmoituksen heille. Huomaathan, että muuttoilmoitus tulee aina tehdä sekä isännöitsijätoimistoon että huoltoyhtiölle. Isännöitsijätoimistoon teet sen helpoiten täällä.

Osakerekisterimerkintää varten tarvittavat asiakirjat voi toimittaa isännöitsijätoimistoon joko postitse tai sähköpostitse skannattuna liitetiedostona asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen. Asiakirjoista voidaan myös ottaa kopiot toimistollamme. Alkuperäisiä asiakirjoja ei tarvita.

Tavanomainen kauppa

 • Kopio kauppakirjasta
 • Osakekirja siirtomerkinnöin (osakekirjassa oltava katkeamaton luovutusmerkintöjen sarja)
 • Selvitys varainsiirtoveroilmoituksen tekemisestä (ohje ilmoituksen tekemiseen täällä: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/varainsiirtovero/ilmoitusohjeet/). Pelkkä varainsiirtoveron maksukuitti ei riitä. Myös ensiasunnon ostajan tulee tehdä varainsiirtoveroilmoitus, vaikka varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa.
 • Valtakirjat yhteisomistajilta sekä aviopuolison suostumus kauppaan, mikäli huoneisto on toisen omistuksessa, mutta yhteisenä kotina
 • Mikäli kyseessä on ollut välittäjäkauppa, huolehtii kiinteistönvälittäjä tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta isännöitsijätoimistoon. Mikäli kyseessä on ollut keskinäinen kauppa ilman välittäjää, kuuluu asiakirjojen toimittaminen ostajalle.

Jakamaton kuolinpesä

 • Osakekirja (todennetaan, että osakekirja on kuolinpesän hallinnassa)
 • Perukirja
 • Sukuselvitys

Perinnönjako

 • Perukirja
 • Sukuselvitys
 • Perinnönjakokirja
 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden osalta selvitys varainsiirtoveron maksamisesta

Testamentti

 • Perukirja
 • Sukuselvitys
 • Testamentti kokonaisuudessaan (sisältäen tiedon lainvoimaisuudesta, testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset)
 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden osalta selvitys varainsiirtoveron maksamisesta

Avioero ja ositus

 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Osituskirja
 • Varainsiirtoverolaskelma, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Lahja

 • Osakekirja siirtomerkinnöin
 • Lahjakirja
 • Virkatodistus (josta selviää, onko lahjoittaja avioliitossa vai naimaton)
 • Mahdolliset valtakirjat yhteisomistajilta sekä aviopuolison suostumus, mikäli huoneisto on toisen omistuksessa, mutta yhteisenä kotina

Vaihto

 • Vaihtokirja
 • Osakekirja siirtomerkintöineen
 • Varainsiirtoveron ilmoitusosa
 • Mahdolliset valtakirjat yhteisomistajilta sekä aviopuolison suostumus, mikäli huoneisto on toisen omistuksessa, mutta yhteisenä kotina

Jotta nimenmuutos voidaan tehdä osakerekisteriin, tarvitaan kopio joko virkatodistuksesta, Digi-ja väestötietoviraston (ent. maistraatti) päätöksestä, vihkitodistuksesta (mikäli sukunimi on vaihtunut avioliiton myötä) tai Digi- ja väestötietovirastosta tilattavasta Elossaolotodistuksesta, johon on lisätty entiset nimet (todistuksen voi tilata Digi- ja väestötietoviraston sivuilta https://dvv.fi/todistukset-vaestotietojarjestelmasta)

Asiakirjassa tulee näkyä sekä vanha että uusi nimi.

Asiakirjan voi toimittaa isännöitsijätoimiston asiakaspalveluun esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona.

Huoltoyhtiölle/talonmiehelle riittää pelkkä ilmoitus nimen vaihtamiseksi oveen ja rappukäytävän alatauluun.

Muutostyöilmoitus tulee tehdä aina kun huoneistoon suunnitellaan remonttia, joka voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin, järjestelmiin tai naapuriasuntoihin.

Granlund Isännöinti Oy:n isännöimien taloyhtiöiden osakkaiden muutostyöhakemusten käsittelyn ja muutostöiden valvonnan suorittaa Granlundin oma tekninen isännöinti. Muutostöihin liittyvät kysymykset voitte esittää sähköpostilla osoitteeseen tekninenisannointi@granlund.fi.

Muutostyöhakemuksen voi tehdä täällä.

Ota vesivuototilanteissa heti yhteyttä huoltoyhtiöön/talonmieheen, yhteystiedot löydät rappukäytävän ilmoitustaululta. Huoltoyhtiö/talonmies tulee tarkastamaan tilanteen ja tilaa tarvittaessa paikalle putkimiehen. Näin vahinko saadaan minimoitua, pienikin vuoto voi aiheuttaa suuria kustannuksia pitkittyessään. Ilmoita asiasta myös isännöitsijälle.

Mikäli hissi ei toimi, informoi huoltoyhtiötä/talonmiestä asiasta. Mikäli olet jäänyt hissiin, soita suoraan hissihuoltoon, jonka numeron löydät hissikorista.

Ota aina ensin yhteyttä suoraan operaattoriin, joka osaa tehdä tarkentavia kysymyksiä tai teknisiä tarkistuksia vian paikallistamiseksi. Operaattorit eivät yleensä ota vastaan isännöitsijätoimiston asukkaan puolesta tekemiä vikailmoituksia.

Jos ongelma ei selviä, ota yhteys isännöitsijätoimiston asiakaspalveluun.