Taloyhtiön energiansäästö – 10 helppoa ja osin ilmaista toimenpidettä

Taloyhtiön energiansäästö – 10 helppoa ja osin ilmaista toimenpidettä

Sähkön ja lämmitysenergian hinnat jatkavat huimaa nousuaan. Tulevana talvikautena on odotettavissa ennennäkemättömän korkeat sähkö- ja lämmityskustannukset. Talven energiakriisistä johtuen myös EU edellyttää, että Suomi ja muut jäsenmaat leikkaavat sähkön kulutusta huippukulutustunneilta viidellä prosentilla joulukuusta alkaen. Kulutushuippuina sähkön tuotannon pelätään joutuvan äärirajoilleen ja johtavan jopa samanaikaista käyttöä rajoittaviin kiertäviin sähkökatkoksiin.

Isoja lämmitysremontteja ei ole enää mahdollista tehdä tälle talvelle, mutta on koko joukko nopeita ja lähes ilmaisia keinoja, joilla taloyhtiö voi pienentää energiakuluja. Optimoimalla ilmanvaihto, tehostamalla lämmitystä ja kannustamalla asukkaita vähentämään lämpimän veden käyttöä voidaan saada tuntuvia säästöjä energiakustannuksiin. Lämmityksen osuus hoitokuluista on ollut ennen energiahintojen nousua noin 30-40 % ja siitä veden lämmitykseen kuluu reilu viidennes. Lämpötilan laskeminen yhdellä asteella tuo 5 % säästön lämmityskuluihin.

Kulutusjoustolla voimme vaikuttaa sähkön hintaan ja sähkökatkojen tarpeellisuuteen. Jotta tavoitteeseen päästään, on kaikkien sähkönkäyttäjien oltava mukana talkoissa. Jokaisen on joustettava, vaikka oma sähkön hinta olisi vielä alhainen. Tulevana talvena kyse ei ole pelkästään rahasta vaan myös sähkön riittävyydestä.

Taloyhtiössä voidaan keskitetysti tehdä monia nopeasti vaikuttavia energiaa ja kustannuksia säästäviä toimenpiteitä kiinnittämällä huomiota esimerkiksi seuraaviin

1. Yleisten tilojen lämpötilojen säätö, ne ovat usein turhan korkeita.

2. Mitataan huoneistojen todelliset lämpötilat ja alennetaan lämpötiloja tarvittaessa keskitetysti.

3. Vähennetään lämpimän veden käyttöä

Tarkistetaan vähintään yleisten tilojen veden virtaamat ja hyödynnetään soveltuvin osin vettä säästäviä suuttimia.

4. Valaistus nykyaikaan, jos Ledit ja automatiikka eivät ole vielä käytössä.

5. Talotekniikan ja automaation säätöjen tarkastus

– ilmanvaihdon säädöt ja tehostuksen pakkasrajat
– sulanapitolämmitykset ja niiden käyttöajat ja asetukset
– autolämmitysten toiminta ja asetukset
– valaistuksen ajastukset, valot päällä vain tarpeen mukaan.

6. Saunan lämmitys, max 70-80 astetta, vuorojen tiivistäminen, ilmanvaihto, sauna- ja pesuhuonetilojen lämpötila ja ilmanvaihto, silloin kun tilat eivät ole käytössä.

7. Kylmäkellarin käyttöasteen tarkistus

Voidaanko kylmäkellari poistaa käytöstä kokonaan tai väliaikaisesti? Vähäinen kylmäsäilytystarve voidaan korvata kylmäkaapeilla, jolloin koko tilaa ei tarvitse viilentää.

8. Tiivisteet kuntoon keskitetysti

Ensimmäisenä kannattaa tarkistaa yleisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivisteet ja tehdä tarvittavat korjaukset. Yhteisen edun mukaista olisi huolehtia myös huoneistojen tiivisteiden kunnosta keskitetysti, jotta ne tulevat tehtyä ajallaan ja oikein. Vedon tunne kompensoidaan lämpötilan nostolla.

9. Huoneistojen hukkakulutus kuriin

Selvitetään asukaskyselyllä huonelämpötilat, pattereiden toiminta, vesikalusteiden ja tiivisteiden kunto ja tehdään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.

10. Aktivoidaan ja kannustetaan asukkaat mukaan energiansäästötalkoisiin

Perustekniikan ja järjestelmien käytön optimoinnin jälkeen kolmas oleellinen osa energiankulutusta ja kulutuksen vähentämistä on asukkaiden asumistottumukset. On tärkeää, että asukkaat saavat opastusta siihen, miten he voivat itse vaikuttaa omiin ja taloyhtiönsä asumiskuluihin.

Lisää vinkkejä energiansäästöön löytyy vastuunjako ja asuminen taloyhtiössä -sivulta:
granlundisannointi.fi/asukkaalle/vastuunjako-taloyhtiossa/