Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Yleistä

Henkilötietojesi huolellinen käsittely on Granlund-konsernissa ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme lakisääteiset tai muut sopimusvelvoitteemme ja hoitaaksemme velvollisuutemme työnantajana sekä yhteistyökumppanina. Henkilötietojasi käsitellään noudattaen tietosuojalainsäädäntöä ja tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä perusperiaatteita sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa varmistaaksemme ettei yksityisyytesi vaarannu. Kuten EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), Henkilötietolaki (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki (515/2004) edellyttävät.

Kumppaneidemme kanssa meillä on voimassa olevat tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset. Niiden mukaisesti olemme saaneet henkilötietojen käsittelijöiltä riittävät takeet siitä, että niiden suorittama henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisterinpitäjä ja henkilötiedon käsittelijä

Granlund Oy toimii rekisterinpitäjänä ja henkilötiedon käsittelijänä. 
Granlund Oy, Malminkaari 21, PL 59 00701 Helsinki

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena voi olla lakisääteisten velvoitteiden tai sopimuksien täyttäminen tai asiakkuuksien hoito. Käsittelyperusteena voi olla myös henkilön suostumus, viestintä, markkinointi, rekrytointi tai muu vastaava laillinen peruste.

Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeuden nojalla sinulla on oikeus saada tiedot sinua koskevista henkilötiedoista. Tarvittaessa voimme pyytää sinulta lisätietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi.

Jos esität oikeutta koskevan pyynnön sähköisesti, niin toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Lähtökohtaisesti pyyntöjen toteuttaminen on maksutonta, mutta voimme tietyin edellytyksin periä sinulta pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä suorittamista pyydettyä toimea.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tämä oikeus ei koske julkisen sektorin rekistereitä, joita pidetään lain perusteella.

Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksenteon kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun merkittävästi vastaavalla tavalla.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, jonka jälkeen henkilötietosi poistetaan.

Tietosuojaa ja rekisteröityjä koskevat yhteydenotot dataprotection(a)granlund.fi  

Henkilötietojen siirtäminen

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti EU:n ja ETA:n sisällä. Noudatamme kaikissa EU:n sisäisissä ja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön asettamia velvoitteita.

Miten keräämme henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja henkilöiltä itseltään esimerkiksi vierailujen tai sähköpostien, verkkosivuvierailujen, puhelujen, sosiaalisen median ja digitaalisiin palveluihimme kirjautumisen yhteydessä.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja; yritysten ja henkilöiden yhteystietoja (kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite), asiakaspalveluun tai yhteydenottoihin liittyviä tietoja, ja verkkosivujemme ja –palvelujemme käyttötietoja, markkinointiin osallistumisilmoittautumisiin tai myyntiin liittyviä tietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Käsittelemme tietoja vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, joihin henkilötiedot on alun perin kerätty, jollei rekisteröity anna suostumustaan henkilötietojensa käyttämiseksi muihin nimettyihin käyttötarkoituksiin.

Keräämme henkilötietoja muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin; lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen, toimeksiantojen-, asiakas-, kumppani- ja yhteistyösuhteiden luomiseen sekä ylläpitoon, SaaS-palvelujen tarjoamiseen ja varmistaaksemme kirjautujan henkilöllisyyden, rekrytointitarkoituksiin, koulutukseen, tiedottamiseen ja viestintään sekä markkinointiin ja verkkosivujemme tietoturvallisuuden varmistamiseen.

Evästeiden käyttö:

Käytämme evästeitä (laitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja) palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen. Käytämme evästeitä myös sisällön yksilöimiseen ja mainonnan kohdistamiseen. Evästeiden avulla voimme muun muassa tarjota paremmin ajantasaisia ja yksilöllisiä palveluja näyttämällä käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa sisältöä. Niiden avulla myös mahdollistetaan esimerkiksi sisäänkirjautuminen ja todennus, henkilökohtaisten asetuksien ja määrityksien tallentaminen, sivustojemme toiminnan analysointi sekä petoksien torjuminen. Käyttäessäsi verkkopalveluitamme ne keräävät esimerkiksi seuraavia tietoja: IP-osoitteen, mitä linkkejä käytät, mitä mainoksia tai muita sisältöjä olet katsonut, miltä sivulta tulet ja millä vierailet, selailun ajankohdan, selaimesi tai sovelluksen tyypin ja muita vastaavia tietoja. Sivustomme ja palvelumme saattavat sisältää kolmansien osapuolten evästeitä.

Käytämme istuntokohtaisia ja pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain istunnon eli yhden asiointikerran ajan, ja ne poistetaan automaattisesti, kun selain suljetaan. Pysyvät evästeet ovat olemassa määräajan, ja ne jäävät tietokoneelle myös istunnon loppumisen jälkeen, ellet itse poista niitä sitä ennen.

Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi.

Evästeiden käyttöä voit säädellä selaimien hallintotoiminnoista. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa. 

Tietosuojaa ja rekisteröityjä koskevat yhteydenotot dataprotection(a)granlund.fi